Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg Kirkevej 14A, Læborg

Generalforsamling tirsdag 6. marts 2018

27. februar 2018 · Nyheder · Skrevet af Læborg KFUM Spejdergruppe

Generalforsamling – Læborg Gruppe

 

 

Nyby, den 20.02.2018

Der indbydes hermed til generalforsamling tirsdag den 06.03.18 i spejderhytten.

Mødetidspunkt kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst / sang
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent

 

 1. Formandsberetning v/Henriette W. Andersen
 2. Gruppelederberetning v/Trine Eliasen
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Laila Bøtker.

 

 1. Valg af grupperåd (vælges for 2 år af gangen)

På valg er:

Heidi Jønson                   – modtager ikke genvalg

Allan Duus                      –                           modtager genvalg

Birgitte B. Møller           – modtager ikke genvalg

Maria Martensen           – modtager genvalg

 

Medlemmer er:

Doris Nissen, Henriette W. Andersen, Laila Bøtker, Else Merete Sørensen

 

 1. Valg af suppleanter (vælges for et år af gangen).

Suppleant nu: Karsten Ankær – Mads Bloch Nielsen – Pia Eichmeier      

 

 1. Valg af revisorer (vælges for 2 år af gangen):

Mette Marie                    – modtager genvalg

 

Revisor er: H.C. Hansen                  

 

 1. Eventuelt

 

Vi brygger kaffe og the – Henriette tager kage med.

 

Mvh

Henriette

Grupperådsformand                                                                      Henriette på 28359600

 

 

 

I forhold til kage bagning mv skal vi ha’ en tilmelding senest til spejdermødet i uge 9 (1.marts, 2017).

 

Vi kommer og repræsentere spejder ______________                     _____     (      ) Ja      (     ) Nej

 

Tilmeldingssnippen afleveres til spejderlederen

 

Alternativt kan tilmelding/afmelding ske via SMS på 2835960