Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg Kirkevej 14A, Læborg

Generalforsamling

29. januar 2019 · Nyheder · Skrevet af Læborg KFUM Spejdergruppe

Generalforsamling – Læborg Gruppe

 

 

 

Nyby, den 05.01.2019

Der indbydes hermed til generalforsamling tirsdag den 05.03.19 i spejderhytten.

Mødetidspunkt kl. 19.00

Dagsorden:

 

 1. Velkomst / sang
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent

 

 1. Formandsberetning v/Henriette W. Andersen
 2. Gruppelederberetning v/Trine Eliasen
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Laila Bøtker.

 

 1. Valg af grupperåd (vælges for 2 år af gangen)

På valg er:

Doris Nissen                    – modtager genvalg

Henriette W. Andersen – modtager ikke genvalg

Laila Bøtker                   – modtager genvalg

Else Merete Sørensen    – modtager ikke genvalg

 

Medlemmer er:

Maria Martensen, Louise Bundgård, Pia Eickmeier

 

 1. Valg af suppleanter (vælges for et år af gangen).

Suppleant nu: Karsten Ankær – Sara Kock                      

 

 1. Valg af revisorer (vælges for 2 år af gangen):
 2. H. C. Hansen – modtager genvalg

Revisor er: Mette Marie

 

 1. Kontigent
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

 

Vi brygger kaffe og the – Henriette tager kage med.

 

Mvh

Henriette

Bestyrelsesformand                                                                                             Henriette på 28359600

 

 

 

I forhold til kage bagning mv skal vi ha’ en tilmelding senest til spejdermødet i uge 9 (27., feb., 2019).

 

Vi kommer og repræsentere spejder ______________                     _____     (      ) Ja      (     ) Nej

 

Tilmeldingssnippen afleveres til spejderlederen

 

Alternativt kan tilmelding/afmelding ske via SMS på 28359600