Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg Kirkevej 14A, Læborg

Bålhytten

17. oktober 2019 · Nyheder · Skrevet af Læborg KFUM Spejdergruppe

Bålhytte:

Spejdergruppens bålhytte med indbygget shelter sovepladser (8-10 personer) udlejes for 25 kr. pr. person pr. nat. Booking af bålhytte/shelter ved Louise Bundgaard 30 50 15 17.

Brænde medbringes. På p-pladsen forefindes muld toilet. Medbring venligst toiletpapir og håndsprit.

Bålhytten er bygget i 2018 med hjælp fra blandt andet diverse fonds midler, LAG midler, og lokale donationer. Se nedenstående ordensreglement.

Ordensreglement Læborg spejder plads og bålhytte

 • Reservering af spejderplads/bålhytte kan ske ved Louise Bundgaard på 30501517 – betaling via mobil pay på nr. 541476 (tekst: Bålhytte dato).
 • Når du er færdig med at benytte hytten/pladsen, vil vi bede dig om at efterlade den i samme stand, som da du overtog den.
 • Affald medbringes derfor når hytten/pladsen forlades.
 • Du er velkommen til at tænde bål – men kun på de eksisterende bålpladser og der må ikke sankes eller fældes i skoven, men du er velkommen til at medbringe dit eget brænde (huggepladsen skal benyttes til håndtering af brænde – savning og kløvning af træ). Bålet slukkes helt, inden pladsen forlades. Orienter dig om brandslukningsmateriel inden du tænder bål.
 • Der må ikke graves huller på pladsen.
 • Der må ikke cykles eller køres bil på pladsen.
 • Pladsens materiel (bord/bænke mv) skal behandles med omtanke – og stilles på samme plads som da I kom.
 • Der må ikke komme fodtøj inde i shelterne.
 • Muld toilettet er til fri afbenyttelse – husk toiletpapir og håndsprit.
 • Vand må benyttes – med hensyntagen til at spare på det.
 • Støjende adfærd er ikke tilladt – Tag hensyn til naboer og skovens andre gæster (der skal være ro fra 22:00 – 07:00).

Yderlig info kan fås på vores hjemmeside http://laeborgkfum.gruppesite.dk.

Nyd opholdet og vær med til at værne om stedet