Læborg  KFUM Spejdergruppe

Læborg KFUM Spejdergruppe

Læborg Kirkevej 14A, Læborg

Praktisk/Sådan bliver du spejder

Pris:

Det koster 750,- kr. pr. år at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Kontigentet opkræves 1 gang årligt i oktober eller november måned.

Derudover betales weekend lejrture og sommerlejre særskilt.

Spejderåret starter midt i august, når skolerne er begyndt. Efter et par almindelige spejdermøder inviterer Læborg gruppe til et “Spejder for en dag/Spejder for en aften” arrangement, hvor  alle nye 0. klassebørn og andre interesserede er velkomne til at starte deres spejderliv.

I Læborg gruppe kan du prøve at være med 3 gange, og derefter får du et indmeldelses skema med hjem. Vi forlanger ikke, at spejderen har en uniform, men vi oplever ofte, at de ret hurtigt anskaffer sig en. Der hænger af og til brugte uniformer til salg i hytten, og ellers er det altid et godt gaveønske til jul eller fødselsdag. Når spejderen er indmeldt, uddeler gruppen et tørklæde. Tørklædet er obligatorisk påklædning ved møder og arrangementer.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

 

Gode grunde til at vælge spejderlivet:
KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos Læborg  gruppe er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

 

Forældrehjælp:

Som alle andre foreninger er vi afhængige af forældrenes hjælp for at kunne eksistere.

Der bliver holdt 2 arbejdsdage om året, hvor det forventes, at forældre hjælper til med rengøring og vedligeholdelse af hytten og pladsen.

Grupperådet er spejdernes bestyrelse og består af forældre, som er valgt ind for 2 år af gangen. Generalforsamlingen er i marts måned.

Ledergruppen består af voksne spejdere og unge lederassistenter.

Derudover er der af og til brug for hjælp til bla. Julenegssalg, salg af lodsedler, træfældning og kløvning, kørsel,  bagværk m.m.

 

Børneattester og samværsregler:
Det er et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Vi har udarbejdet og efterlever samværsregler, som beskriver, hvordan vi som ledere skal tage særligt hensyn til samværdet mellem køn og aldersgrupper.